Умови використання та Політика конфіденційності

Загальні положення

 Дійсна політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог ЗУ “Про захист персональних даних” та визначає порядок обробки персональних даних та заходи для забезпечення безпеки персональних даних ТОВ “СЕЙЛЗДАБЛЕР” (далі – СЕЙЛЗДАБЛЕР).

СЕЙЛЗДАБЛЕР ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Дійсна політика СЕЙЛЗДАБЛЕР по відношенню до обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку СЕЙЛЗДАБЛЕР може отримати про відвідувачів веб-сайту https://salesdoubler.pro.

 

Основні поняття, які використовуються в Політиці

 Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, які забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою: https://salesdoubler.pro;

Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій, які забезпечують їх обробку, а також технічних засобів;

Знеособлювання персональних даних – дії, у результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, збереження, уточнення (відновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних;

СЕЙЛЗДАБЛЕР – юридична  особа,  яка самостійно або разом з іншими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональний даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними;

Персональні дані – будь-яка інформація, яка відноситься прямо або опосередковано до визначеного Користувача або Користувача, який визначається, веб-сайту https://salesdoubler.pro;

Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://salesdoubler.pro;

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних визначеній особі або визначеному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;

Трансгранична передача персональних даних – передача персональних даних до території іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних – будь-які дії, у результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

СЕЙЛЗДАБЛЕР може обробляти наступні персональні дані Користувача:

  • Прізвище, ім’я, по батькові;
  • Електронна адреса;
  • Номери телефонів;
  • Місто проживання;
  • Реквізити на виплати;
  • Трафікові канали;
  • Власні WEB-ресурси.

Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (у т.ч. файлів “cookіe”) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Гугл Аналітика, та інших). Перераховані вище дані далі за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

Мета обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправлення електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, які містяться на веб-сайті.

Також СЕЙЛЗДАБЛЕР має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від одержання інформаційних повідомлень, направивши СЕЙЛЗДАБЛЕР лист на адресу електронної пошти іnfo@salesdoubler.com.ua з позначкою “Відмова від повідомленнях про нові продукти та послуги, а також спеціальні пропозиції”. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 

Правові підстави обробки персональних даних

 СЕЙЛЗДАБЛЕР обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://salesdoubler.pro. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані СЕЙЛЗДАБЛЕР, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.

СЕЙЛЗДАБЛЕР обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включаючи збереження файлів “cookіe” та використання технології JavaScrіpt).

 

Порядок збору, збереження, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються СЕЙЛЗДАБЛЕР, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог діючого законодавства в області захисту персональних даних.

СЕЙЛЗДАБЛЕР забезпечує збереженість персональних даних та вживає всіх можливих заходів, які виключають доступ до персональних даних не уповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням діючого законодавства.

У випадку виявлення неточностей у персональний даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом відправлення СЕЙЛЗДАБЛЕР повідомлення на адресу електронної пошти СЕЙЛЗДАБЛЕР іnfo@salesdoubler.com.ua з позначкою “Актуалізація персональних даних”.

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відправивши СЕЙЛЗДАБЛЕР повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу СЕЙЛЗДАБЛЕР іnfo@salesdoubler.com.ua з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.

Трансгранична передача персональних даних

СЕЙЛЗДАБЛЕР до початку здійснення трансграничної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на території якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

Трансгранична передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на трансграничну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

Заключні положення

Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, які його цікавлять, що стосується обробки його персональних даних, звернувшись до СЕЙЛЗДАБЛЕР за допомогою електронної пошти іnfo@salesdoubler.com.ua. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних СЕЙЛЗДАБЛЕР. Політика діє безстроково до заміни її новою версією. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою: https://salesdoubler.pro/terms-of-use-and-privacy-policy/.